17 شهریور

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - سه راه سلیمانیه - م. بروجردی