شیراز ماکیان (بسته بندی مرغ)

  • مدیر - داریوش زارعی
  • فارس - شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - م. پژوهش شمالی - خ. 308
ارزیابی