ایلنا (کارایران)

  • مدیر - اسرافیل عبادتی
  • تهران - منطقه 11 - انقلاب - خ. دانشگاه - نبش خیابان روانمهر - پ. 132 - ط. سوم
کلمات کلیدی :

خبرنگاری

|

خبرگزاری

روابط عمومی

ایران - تهران
ارزیابی