بانک مهر اقتصاد - شعبه دانشگاه رازی - کد 8133

  • کرمانشاه - کرمانشاه - آبادانی و مسکن - ایستگاه آخر اتوبوس - جنب زرگری