قصر تماشا

  • مدیر - میرزایی
  • تهران - منطقه 9 - هاشمی - بعد از 21 متری جی - پ. 1055