پارس

  • مدیر - مصطفی حسومی
  • تهران - منطقه 20 - بزرگراه بهشت زهرا - کوی 13 آبان - عظیم آباد - روبروی گرمابه 110 - پ. 34 - ک.پ : 1881737711
ارزیابی