شرکت فرما طب

  • مدیر - علی رضا الموتی نیا
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. 5 - پ. 24
ارزیابی
نظر در مورد شرکت فرما طب ارش : نظر در مورد شرکت فرما طب
شرکت فرما طب از شرکتهای معتبر در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی میباشد که خدمات شایسته ای در این زمینه ارایه میدهد.با تشکر از زحمات شرکت