الکترو الکوم

  • مدیر - امیرهوشنگ حرمان نژاد
  • تهران - منطقه 12 - منوچهری - ک. بن بست گودرزی - پ. 11 - ساختمان البرز - ط. سوم - واحد 9 - ک.پ : 1145658473
  • ،