دکتر سیدمرتضی انتظاری

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 1343 - ساختمان سهیل - ط. سوم - ک.پ : 1948653335
  • ،
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی