ثامن الائمه - شعبه آمل - کد 36

  • مازندران - آمل - سبزه میدان - خ. باهنر