دکتر ثریا صالحی

  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - بیمارستان کودکان علی اصغر - ک.پ : 1919816766