پارس غدیر

  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 4 - مجتمع تجاری پارس غدیر
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی