ثامن الائمه - شعبه بهشتی - کد 231

  • کرمانشاه - سنقر - بهشتی