دکتر ارسلان مهدی پور

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - نرسیده به فلکه سوم - روبروی بیمارستان تهرانپارس - ساختمان پزشکان 159 - ک.پ : 1655817519
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
میرداماد - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
ارزیابی