ام ابیها - سازمان ملی جوانان

  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - پایگاه هوایی شهیدیاسینی - بیمارستان امیرالمومنین - طبقه همکف