محمدرضا کریمی

  • تهران - منطقه 11 - ولی عصر - بین چهارراه ولی عصر و امیراکرم خ. هاشمی فر - پ. ۲۶ - ط. پنجم - واحد ۲۲ - ک.پ : 1133814383

محمدرضا کریمی در یک نگاهوکیل متخصص دیوان عدالت اداری، وکیل شهرداری، وکیل متخصص املاک تهران،وکیل متخصص در کمیسیون ماده صد،وکیل متخصص در املاک، وکیل متخصص مبایعه نامه، وکیل متخصص سرقفلی، وکیل متخصص قرارداد مشارکت در ساخت، وکیل اثبات مالکیت، وکیل ابطال سند مالکیت، وکیل خلع ید،وکیل املاک زمین شهری، وکیل متخصص قرارداد فروش ملک،وکیل تفکیک املاک، وکیل متخصص افراز، وکیل متخصص دستور فروش، وکیل مزایده، وکیل الزام به تنظیم سند مالکیت، وکیل رفع تصرف عدوانی از ملک،وکیل رفع مزاحمت از ملک، وکیل توقیف املاک، وکیل ابطال مبایعه نامه،وکیل متخصص فسخ مبایعه نامه، وکیل رفع ممانعت از حق،وکیل متخصص امور ثبت املاک، وکیل متخصص قرارداد پیش فروش ملک.با بیش از 10 سال سابقه
ارزیابی