دکتر مجتبی غفاری پور

  • تهران - منطقه 11 - فلسطین جنوبی - نرسیده به خیابان انقلاب - پ. 141 - ط. دوم - ک.پ : 1315875746
  • ،
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان طرفه - بیمارستان
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی