شرکت نگارین صنعت آسیا

  • مدیر - سیدعباس حسینی خالدی
  • قدس (قلعه حسنخان) - بلوار انقلاب - خ. صنعت 1 - پ. 11
  • ،
ارزیابی