ثامن الائمه - شعبه حافظ - کد 243

  • سمنان - شاهرود - شهدا - خ. حافظ