بینش ولی عصر

  • مدیر - سیداحمد شیرازی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. یخچال - خ. فکوریان - ک. مشایخی - ک.پ : 1943933473
  • ،

بینش ولی عصر در یک نگاهبرای رسیدن به انسان به خلافت الهی که غایت وجود انسان است باید کنار سیر بی وقفه علمی مراقتها و محاسبتهای عملی را گام به گام از ساده ترین برنامه های زندگی آغاز کرد و تا نهایت تهذیب روح و تطهیر عقل به پیش رفت
ارزیابی