شرکت زنگ ستیزان شرق (حفاظت کاتدی)

  • مدیر - رمضان زاده - مقبلی
  • تهران - منطقه 4 - پاسداران - خ. بوستان دوم - خ. گیلان شرقی - پ. 55 - ک.پ : 1664863571
  • ،