کارخانه آلومینیوم صدف

  • مدیر - ابوالفضل قدیم خانی
  • مرکزی - اراک - جاده فراهان - به سمت ابیک آباد - ک. اتحاد
ارزیابی
 نیروی پولیشکار امیر : نیروی پولیشکار
ارائه خدمات در زمینه تنظیم و پولیش قالب اکستروژن آلومینیوم در شهر اراک