ش. 806 - نوش کاران، سیدمسعود

  • مدیر - مسعود نوش کاران
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. مقداد - فلکه اول - پ. 209