شرکت آریا ماشین هگمتانه

  • مدیرعامل - مسعود کریمی ژاله
  • همدان - همدان - شهرک صنعتی بهاران - بلوار صنعت - خ. دوم شرقی - خ. دهم - بلوک 108