هفته نامه خبری - تحلیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  • مدیر - نوبخت
  • تهران - منطقه 12 - م. بهارستان - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - جنب وزارت ارشاد
  • ،