ش. 71 - بیات، علی اصغر

  • مدیر - علی اصغر بیات
  • تهران - منطقه 13 - دماوند - خ. ایرانمهر - نبش خیابان اسدی - ک.پ : 1711713911