ایران زمین (جردن)

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - تقاطع خیابان دستگردی (ظفر) - برج پم - ط. سوم - واحد 6 - ک.پ : 1968634117
  • ، ،