حمید

  • مدیر - تفتی
  • تهران - منطقه 16 - یاخچی آباد - خ. طباطبایی - پ. 1640