سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • تهران - منطقه 10 - آزادی - تقاطع خیابان خوش جنوبی - ک.پ : 1345653866
  • ،
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ی :

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ارزیابی