شرکت پارس (توشیبا)

  • مدیر - آرش ارفعی
  • تهران - منطقه 2 - گاندی جنوبی - خ. خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 33 - پ. 23 - ک.پ : 1516698411