دکتر مرتضی واعظ

  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. بیستون - ساختمان لئون - پ. 6 - ط. دوم - واحد 7
  • ،
مستقردر :

بیمارستان جانبازان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی