صحرا

  • مدیر - داود مختاری
  • پاکدشت - جاده خاوران - روبروی پمپ بنزین صحرا - مجتع برقی باتریسازی صحرا
ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.