ایده طرح (IT)

  • مدیر - محمد ادب زاده
  • تهران - منطقه 7 - م. 7 تیر - ک. شیمی - پ. 90 - ط. اول