صدیقه زهرا (دارالتوحید)

  • تهران - منطقه 15 - دولت آباد - بلوار قدس
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

دکتر عبدالحمید عبدالحسین نیا - متخصص گوش حلق و بینی
ارزیابی