آسان موتور - کد 11 - صادقی (هیوندای)

  • مدیر - بابک - مرتضی صادقی
  • مازندران - آمل - طالب آملی - بین دریای 58/2 و 58/3 - جنب پمپ بنزین ایزدی