بانک مسکن - شعبه پارس نازی آباد - کد 002748

  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. مشهدی (پارس) - م. پارس - ک.پ : 1811788695
  • ،