قصر سفید

  • مدیر - زارعی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - خ. بهنام - بهنام هشتم - بین املاک فاطر و مهدکودک