بانک ملی - شعبه شرکت واحد منطقه 4 - کد 1373

  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. مداین - بانک ملی شعبه نازی آباد - ط. دوم - ک.پ : 18176