بامداد بدخشان

  • مدیر - علی اکبر زمانی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به خیابان صابونچی (مهناز) - پ. 131 - ک.پ : 1533757911
کلمات کلیدی :

پتروشیمی

|

پروژه

|

گاز

|

مشاور

|

مشاوره

|

نفت

ارزیابی