ایران رهجو - نمایندگی سونی

  • مدیر - فیضی
  • تهران - منطقه 6 - سمیه - بین خیابان قرنی و استادنجات الهی (ویلا) - ساختمان شماره 233 - ک.پ : 1599819111
  • ،