سازمان پاکت سازی داتیس صنعت نگین

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 11 - خ. جهاد جنوبی 32 - پ. 7 - ک.پ : 1389733411
ارزیابی