صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر

  • تهران - منطقه 2 - آزادی - نرسیده به میدان آزادی