اشترانکوه

  • مدیر - قربان فلاح
  • مرکزی - خمین - قطب صنعتی - جاده گلپایگان - بعد از پست برق - خ. دوم - سمت راست
  • ،
ارزیابی