علوم پزشکی تهران - دانشکده پیراپزشکی

  • تهران - منطقه 6 - انقلاب - خ. قدس - ک. فردانش - پ. 13 - دانشکده پیراپزشکی