شهرداری منطقه 5

  • مدیر - سعید طلوعی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - نرسیده به ستاری (میدان نور) - ک.پ : 1471875741
  • ، ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

شهرداری منطقه 5

ایران - تهران
)
زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 5 - اداره سلامت - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - بازرسی شهردار - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - گلخانه - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - ناحیه 7 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - واحد فضای سبز - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 5 - واحد موتورپول - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی