الماس نشان جردن

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نبش عاطفی - برح صبا - ط. دوم - ک.پ : 19679
  • ،
ارزیابی