ثامن الائمه - شعبه رجایی - کد 145

  • فارس - جهرم - بلوار رجایی - بعد از میدان امام حسین