شهرداری منطقه 16 - واحد موتوری سنگین

  • تهران - منطقه 16 - بزرگراه بعثت - روبروی پارک بعثت - خ. تقوی
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی