محمدی

  • مدیر - سیف اله محمدی
  • تهران - منطقه 12 - چهارراه مولوی - خ. صاحب جمع - ک. مرغی ها - سرای اسماعیل - پ. 6 - ک.پ : 1167713768
کلمات کلیدی :

برنج

ارزیابی