کارخانه کندلوس ماشین

  • مدیر - محمدرضا طیبی نیارکی
  • رباط کریم - سبزدشت - روبروی سه راه کولمه
کلمات کلیدی :

ماشین آلات

ارزیابی